Automobilių kultūros Festivalio CHILL’N’GRILL taisyklės
Festivalio pradžia: 2018 m. liepos mėn. 27 d., 15:00 val.
Festivalio pabaiga: 2018 m. liepos mėn., 29 d., 12:00 val.
Festivalio vieta: privati kempingo „Pušelė“ valda, Žirgėnų k., Vilkaviškio rajonas.

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Festivalis CHILL‘N‘GRILL (toliau vadinamas Festivaliu).
2. Festivalio pradžia: 2018 m. liepos 27 d. 15.00 val.
3. Festivalio pabaiga: 2018 m. liepos 29 d. 12.00 val.
4. Festivalio vieta: privati kempingo „Pušelė“ valda, Žirgėnų k., Vilkaviškio rajonas.
5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.
6. Festivalio teritorija: aptverta Festivalio vieta, į kurią gali patekti tik Festivalio dalyviai. Festivalio teritoriją sudaro: AKTYVIOJI ZONA, POILSIO ZONA, SHOW-OFF ZONA. Teisę patekti į bet kurią Festivalio zoną suteikia speciali apyrankė, kurią Festivalio dalyvis gauna atvykęs į Festivalio teritoriją, arba Festivalio organizatoriaus akreditacija. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės, suteikiančios teisę patekti į konkrečią zoną, bus pašalinami iš Festivalio.
7. AKTYVIOJI ZONA: Festivalio teritorijos dalis, kurioje vyksta automobilių, kitos pramogos, prekyba.
8. POILSIO ZONA: specialiu žymėjimu pažymėta Festivalio teritorijos dalis, kurioje įrengti palapinių miesteliai.
9. SHOW-OFF ZONA: Festivalio teritorijos dalis, kurioje Festivalio parodos dalyviai turės teisę pasistatyti transporto priemones pagal organizatoriaus nurodymus bei žymėjimus.
10. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ: ne Festivalio teritorijoje esanti erdvė, skirta automobilių, nesančių SHOW-OFF dalimi, parkavimui.
11. Visoje Festivalio teritorijoje nepriklausomai nuo paros laiko draudžiama leisti garsią muziką iš nuosavo įrenginio ar kitaip triukšmauti be organizatoriaus leidimo.
12. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į Festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių bei kempingo „Pušelė“ taisyklių.

II BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.
2. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
3. Kiekvienas Festivalio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į Festivalio teritoriją, siekiant patikrinti, ar dalyvis neįsineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją.
4. Festivalio poilsio zonoje leidžiama naudoti tik grilius ir šašlykines su apsauga nuo pelenų ar žarijų patekimo ant žolės. Visoje Festivalio teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, palikti panaudotas anglis tam nepritaikytose vietose.
5. Draudžiama naikinti ir žaloti kempinge “Pušelė” esančius meno kūrinius, gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.
6. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį.
7. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.
8. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.
9. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais (eurais) ir tam tikrose vietose mokėjimo kortelėmis.
10. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

 • asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
 • asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 • asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
 • asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę Festivalio kitiems dalyviams;
 • asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

11. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

 • ginklų;
 • stipriųjų alkoholinių gėrimų, lengvųjų (alus/sidras) leidžiama įsinešti iki 2 (dviejų) litrų vienam asmeniui (ne jaunesniam nei 20 metų amžiaus) atvykstant pirmą kartą į teritoriją;
 • narkotinių medžiagų ir su jomis susijusių prietaisų;
 • pirotechnikos ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;
 • nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių;
 • bet kokios stiklinės taros;
 • kitų Festivalio organizatoriaus nurodytų draudžiamų daiktų.

12. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu, maudytis tik budint gelbėtojams ir tik pažymėtose zonose, kitur maudytis bet kuriuo paros metu draudžiama.
13. Festivalio teritorijoje asmenims, jaunesniems nei 20 metų, alkoholinius gėrimus vartoti bei įsigyti draudžiama.

III AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS
1. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.
2. Festivalio teritorijoje dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos, negadinti kempingo inventoriaus, meno objektų.
3. Festivalio dalyviai įsipareigoja nešiukšlinti, susirinkti savo šiukšles ir palikti jas tam skirtose vietose.

IV POILSIO ZONOS TAISYKLĖS
1. Poilsio zonoje Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio.
2. Poilsio zonoje dalyviams galima statyti palapines tik specialiai palapinėms statyti pažymėtuose žaliuose plotuose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Festivalio organizatoriaus įgalioti asmenys.
3. Poilsio zonoje bus įrengti tualetai ir praustuvai.
4. Poilsio zonoje nuo 24 val. iki 10 val. dalyviai privalo laikytis tylos.
5. Poilsio zonoje leidžiama naudoti tik grilius ir šašlykines su apsauga nuo pelenų ar žarijų patekimo ant žolės. Visoje Festivalio teritorijoje draudžiama kurti laužus, daryti laužavietes, palikti panaudotas anglis tam nepritaikytose vietose.

V AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS TAISYKLĖS
1. Parodoje nedalyvaujančių transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių stovėjimo aikštelėje už Festivalio teritorijos ribų. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.
2. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama triukšmauti bei niokoti kitų asmenų turtą.
3. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama kurti stovyklavietes/miegoti.
4. Organizatoriai neatsako už automobilių stovėjimo aikštelėje paliktą turtą.

VI ATVYKIMAS Į FESTIVALĮ
1. Festivalio teritorija bus atvira liepos 27 d. (penktadienį) 12.00 – 00.00 ir liepos 28 d. (šeštadienį) 10.00 – 20.00.
2. Festivalio dalyviai įeidami į Festivalio teritoriją gauna Festivalio apyrankę. Festivalio apyrankė suteikiama nuskenavus kiekvieno, įeinančio į Festivalio teritoriją, turimą QR kodą. Apyrankė galioja tik tol, kol ji uždėta ant dalyvio rankos. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia.
3. Vaikai iki 12 metų į Festivalį patekti gali lydimi tėvų arba globėjų. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas vyresnio nei 20 metų asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją.

VII SAUGUMAS
1. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą.
2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.
3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.
4. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, tiek su specialia apranga, tiek be jos, turi teisę:

• tikrinti asmenų apyrankes;
• tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
• tikrinti show-off dalyvių automobilius, Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai ir Festivalio organizatoriai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
• duoti nurodymus Festivalio dalyviams;
• panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.

5. Festivalis vyks pasienio ruože, todėl Festivalio dalyviai privalo laikytis visų šiame ruože galiojančių taisyklių.
6. Festivalio organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už festivalio dalyvių nuostolius, sužeidimus, gyvybes, prarastus, pamestus daiktus ir t.t. Todėl prašome laikytis šių taisyklių, paisyti specialių ženklų renginio vietoje bei klausyti organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų ir kitų su renginio organizavimu susijusių asmenų nurodymų.
7. Festivalio teritorijoje ir jos prieigose griežtai draudžiamas ir netoleruojamas su organizatoriais nesuderintas automobilių ir kitų transporto priemonių eismas, vairavimas esant neblaiviam, kelio ar ne kelio dangos gadinimas ir kita. Esant nusižengimams gali būti kviečiama policija. Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl neleistinų Festivalio dalyvių veiksmų ir kiekvienas dalyvis atsako už save ir savo veiksmus viso Festivalio metu.

VIII ATSAKOMYBĖ
1. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, įėjimo kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai.
2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, privalo nedelsiant pasišalinti iš Festivalio teritorijos, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus Festivalio atlikėjus, pramogas bei programą.
2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei su jomis privaloma susipažinti Festivalio teritorijoje esančiame Informacijos centre, bei prie įvažiavimo esančiame patikros punkte.
3. Su šiomis taisyklėms automatiškai ir besąlygiškai sutinka kiekvienas į Festivalio teritoriją įėjęs asmuo bei kiekvienas Festivalio dalyvis, dėvintis Festivalio apyrankę.
4. Festivalio organizatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už Festivalio dalyvių ir svečių materialinius ir nematerialinius nuostolius, turto apgadinimus, sužalojimus, gyvybes ir t.t..
5. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Ačiū, kad skyrėte laiko susipažinimui su taisyklėmis, GERO POILSIO!

P.S.: taip, Jūs ką tik perskaitėte žodį Festivalis 114-ą kartą!

Click here for rules and regulations in English.